Blog Wskazówki dotyczące przygotowania do pogrzebu – dokumentacja i formalności prawne

Wskazówki dotyczące przygotowania do pogrzebu – dokumentacja i formalności prawne

   Okres po stracie bliskiej osoby jest emocjonalnie trudny, a organizacja pogrzebu może być dodatkowo stresująca ze względu na liczne dokumenty i formalności prawne, które należy załatwić. W tak obciążającym czasie warto rozważyć dodatkową usługę oferowaną przez dom pogrzebowy, który zajmie się wszelkimi formalnościami przed ceremonią ostatniego pożegnania.


Dokumenty i formalności niezbędne do organizacji ceremonii pogrzebowej

W tym artykule przedstawimy kilka wskazówek, które pomogą Ci przygotować się pod względem dokumentacji i formalności związanych z pogrzebem, aby cały proces przebiegł jak najbardziej płynnie.


1. Zgłoszenie zgonu do USC

Po śmierci bliskiej osoby należy niezwłocznie (w ciągu 3 dni od śmierci) zgłosić ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego. Urząd wystawi akt zgonu, który będzie podstawą do uzyskania zasiłku pogrzebowego od ZUS, który od 2019 roku wynosi 4000 zł. 

Aby otrzymać akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego będziesz potrzebować dokumenty takie jak:

  • Karta zgonu ze szpitala lub od zawiadomionego lekarza w przychodni, który w ciągu 30 dni przed śmiercią leczył zmarłego lub od lekarza, który przyjechał wraz z wezwaną karetką pogotowia, jeśli zgon miał miejsce w domu
  • Dowód tożsamości zmarłej osoby

2. Spotkanie z doradcą pogrzebowym 

Umów się na spotkanie z doradcą domu pogrzebowego. Doradca pomoże Ci zorganizować ceremonię pogrzebową i przeprowadzić przez wszelkie niezbędne formalności. Przed spotkaniem warto zebrać następujące dokumenty i informacje:

  • Dokumenty osobiste zmarłej osoby, takie jak: dowód osobisty, legitymacja ZUS, dokument potwierdzający zatrudnienie / przebywanie na emeryturze bądź rencie

  • Informacje dotyczące preferencji pogrzebowych zmarłej osoby (jeśli są dostępne)


Wybór pochówku i miejsca spoczynku: W trakcie spotkania z doradcą pogrzebowym zostanie omówiony rodzaju pochówku i miejsce spoczynku. Trzeba będzie podjąć decyzję dotyczącą tradycyjnego pochówku lub kremacji. A także ustalić rodzaj obrządku; czy ma być to pogrzeb świecki czy katolicki. W zależności od wybranego rodzaju pochówku mogą być wymagane dodatkowe dokumenty i formalności. Należy również przygotować strój dla zmarłego, aby moc przekazać go zakładowi pogrzebowemu. Na życzenie, dom pogrzebowy oferuje usługę ubierania, a także malowania zmarłego przed ceremonią pogrzebową. Co więcej, oferowane są usługi takie jak zamówienie nekrologu czy uzyskanie zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


– Finanse i dokumentacja prawna: Omówienie aspektów finansowych pogrzebu jest ważnym elementem spotkania z doradcą pogrzebowym. Przygotuj informacje dotyczące polis ubezpieczeniowych pogrzebowych, kont bankowych lub innych źródeł finansowania, które mogą pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu.

 

 3. Omówienie szczegółów dotyczących ceremonii pogrzebowej

W kolejnym kroku należy wybrać się do Parafii, w której ma być odprawiona msza pogrzebowa. Kancelarii Parafialnej należy przekazać zarówno kartę zgonu jak i uzyskany w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu. Jeśli natomiast ceremonia ma mieć charakter świecki, należy umówić spotkanie z Mistrzem Ceremonii.

 

4. Formalności prawne w zależności od lokalnych przepisów i zwyczajów

W zależności od lokalnych przepisów i zwyczajów, mogą występować dodatkowe formalności prawne, takie jak:

– Wydanie zezwolenia na przewiezienie ciała, jeśli pogrzeb odbędzie się w innym miejscu niż miejsce zgonu.
– Załatwienie formalności cmentarnych, takich jak rezerwacja miejsca pochówku, zgoda na inny rodzaj pochówku (np. urny) itp.
– Zgłoszenie zmiany stanu cywilnego, jeśli dotyczy (np. zamknięcie konta bankowego, polisy ubezpieczeniowej itp.).

 

5. Podsumowanie


   Przygotowanie do pogrzebu pod względem dokumentacji i formalności prawnych jest nieodzowne, aby cały proces przebiegł sprawnie. Współpraca z doradcą pogrzebowym, zgromadzenie odpowiednich dokumentów i zrozumienie lokalnych przepisów pomoże Ci w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności.

Pamiętaj, że nasz dom pogrzebowy Amabilis jest w stanie udzielić Ci wsparcia i pomóc w całym procesie organizacji pogrzebu, w tym w załatwianiu wszelkich dokumentów i formalności prawnych.