Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Nekrolog. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

  • utrzymanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika;

Nekrolog korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

  • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
  • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów;
  • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
  • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

Na moment sporządzenia niniejszego dokumentu do tych podmiotów zaliczamy:

  • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Nekrolog zastrzega jednocześnie, że po oferowane przez nasze Serwisy mogą nie przypadkach wiąże się to z całkowitym produktu.

Odrzucenie plików cookies niektóre funkcje działać prawidłowo, a nawet w niektórych uniemożliwieniem korzystania z wybranego modułu.