Blog Ważność planowania przedwstępnego: Dlaczego warto rozważyć polisę pogrzebową ?

Ważność planowania przedwstępnego: Dlaczego warto rozważyć polisę pogrzebową ?

Ubezpieczenie pogrzebowe to forma polisy, która ma na celu pokrycie kosztów związanych z pogrzebem i ceremonią pożegnalną. Daje to rodzinie zmarłego pewność, że nie będą musieli martwić się o finanse w trakcie trudnego procesu organizacji pogrzebu.


Czym jest i dlaczego warto rozważyć polisę pogrzebową?

    Śmierć jest nieuniknionym elementem naszego życia, a planowanie przedwstępne może odegrać istotną rolę w przygotowaniu się na ten nieuchronny moment. Jednym z kluczowych aspektów planowania jest rozważenie polisy pogrzebowej. Może ona zapewnić finansowe zabezpieczenie i ulgę dla bliskich, a także umożliwić ustalenie szczegółów związanych z ceremonią pogrzebową. Wartością planowania przedwstępnego jest przygotowanie się na przyszłość oraz zapewnienie spokoju i wsparcia dla rodziny i najbliższych w trudnym czasie żałoby. Jednym z głównych powodów, dla których warto rozważyć polisę pogrzebową, jest wspomniane już wcześniej zapewnienie finansowego zabezpieczenia. Koszty związane z pogrzebem i ceremonią mogą być znaczące, a rodzina zmarłej osoby może być obciążona dużymi wydatkami w trudnym emocjonalnie momencie. Polisa pogrzebowa może pomóc w złagodzeniu tego obciążenia finansowego, zapewniając świadczenie, które pokryje koszty związane z ceremonią pogrzebową i pochówkiem. Wysokość świadczenia może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i preferencji, zapewniając spokój umysłu wiedząc, że bliscy nie będą musieli martwić się o finanse w tak trudnym okresie. Polisa pogrzebowa może również odciążyć bliskich od konieczności podejmowania trudnych decyzji związanych z organizacją pogrzebu. Często po śmierci osoby bliskiej, rodzina musi szybko podjąć trudne decyzje dotyczące planowania ceremonii pogrzebowej. 

    Posiadając polisę pogrzebową, można z góry określić swoje preferencje dotyczące rodzaju pogrzebu, miejsca pochówku, rodzaju trumny, kwiatów i innych szczegółów. Pozwala to na spełnienie ostatniego życzenia i daje pewność, że ceremonia będzie zgodna z oczekiwaniami zmarłej osoby. Odpowiednie planowanie pozwala również na uniknięcie potencjalnych konfliktów w rodzinie, które mogą wyniknąć z różnic w interpretacji czy pamięci o życzeniach zmarłego. 

   Warto również podkreślić, że polisa pogrzebowa może chronić przed inflacją. Koszty usług pogrzebowych mogą wzrastać wraz z upływem czasu, ale posiadanie polisy pogrzebowej umożliwia zabezpieczenie tych kosztów przed skutkami inflacji. Nawet jeśli ceny usług pogrzebowych wzrosną w przyszłości, polisa pozostanie ważna i zapewni pokrycie kosztów zgodnie z umową. Jest to istotny aspekt, nad którym warto się zastanowić, zwłaszcza biorąc pod uwagę długoterminowe planowanie.

 

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych


    W Polsce gwarantowany jest zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i wynosi on dziś 4000 zł. Obejmuje on zwrot kosztów pochówku. Wystąpić o niego może członek rodziny zmarłego bądź każda inna osoba lub instytucja, która udokumentuje wszystkie poniesione koszty.

Polisa Pogrzebowa w Polsce

    Podsumowując, polisa pogrzebowa jest istotnym elementem planowania przedwstępnego. W Polsce jednak, polisy pogrzebowe nie są oferowane samodzielnie. Można je nabyć dodatkowo, wykupując ubezpieczenie na życie. Ich celem jest zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Ważne jest, aby zapoznać się z warunkami polisy pogrzebowej, w tym z określonymi zasadami wypłaty środków i zakresem pokrywanych kosztów. Przed podjęciem decyzji warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli i skonsultować się z przedstawicielem danej firmy ubezpieczeniowej w celu uzyskania szczegółowych informacji.